Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - partia polityczna powstała 5 maja 1990 r. z połączenia PSL Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.Dane podstawowe

Lider Waldemar Pawlak
Data założenia 5 maja 1990
Adres siedziby ul. Grzybowska 4,
                            00-131 Warszawa
Ideologia polityczna agraryzm, chrześcijańska demokracja
Liczba członków ok. 140 000 (czerwiec 2006)
Członkostwo międzynarodowe Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna
Europejska Grupa Parlamentarna Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci
Młodzieżówka Forum Młodych Ludowców
Barwy zieleń
Obecni posłowie (%) 25 (5,43 %)
Obecni senatorowie (%) 2 (2 %)
Strona internetowa http://www.psl.pl


Program polityczny


Podstawy programu PSL oparte są na zasadach doktryny agraryzmu. PSL opowiada się za interwencjonizmem państwowym (zwłaszcza w rolnictwie) i za zwolnieniem tempa prywatyzacji. Partia popierała wejście Polski do Unii Europejskiej pod warunkiem wynegocjowania korzystnych warunków.

Partia sprzeciwia się: wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji i aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, natychmiastowemu zniesieniu poboru do wojska i wprowadzeniu armii zawodowej, legalizacji tzw. "narkotyków miękkich" oraz rozdziałowi państwa od kościołów. Nie popiera likwidacji powiatów i rozwiązania Senatu.

Postuluje natomiast: natychmiastowe wycofanie polskich wojsk z Iraku, utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia oraz upublicznienie wszystkich teczek peerlowskich służb.


Historia PSLNazwa PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku. Bezpośrednim protoplastą PSL-u była organizacja chłopów galicyjskich Wici, która posiadała swoich posłów w parlamencie w Wiedniu w czasie zaborów. Po odzyskaniu niepodległości organizacja Wici połączyła się z nielegalnymi chłopskimi związkami z terenu zaboru rosyjskiego i powstało pierwsze PSL.

Długoletnimi przewodniczącym i jednym ze współzałożycieli PSL-u był Wincenty Witos. W dwudziestoleciu międzywojennym PSL był jedną z najsilniejszych partii w Sejmie, a Wincenty Witos dwukrotnie sprawował urząd premiera. Po przewrocie majowym partia została rozbita, część jej działaczy (łącznie z Witosem) została aresztowana i osadzona w obozie w Berezie Kartuskiej.

W czasie II wojny światowej działacze dawnego PSL współtworzyli rząd na wygnaniu, a w kraju zorganizowali oddziały partyzanckie współpracujące z AK o nazwie Bataliony Chłopskie. Pod koniec wojny premierem rządu na wychodźctwie został Stanisław Mikołajczyk, lider SL-"ROCH". Bezpośrednio po wojnie wrócił on do Polski i reaktywował partię (SL). PSL Mikołajczyka było atakowane przez komunistów, którzy zmontowali swoje Stronnictwo Ludowe (w trakcie wyborów startowali pod nazwą PSL "Nowe Wyzwolenie"). Ataki w trakcie kampanii referendalnej oraz wyborczej doprowadziły do rozbicia partii na nurt "konserwatywny" i "ugodowy". W Sejmie PSL miał 28 mandatów na 444 miejsc. Pod koniec 1948 r. stronnictwo liczyło tylko ok. 30 tys. członków. Prezesem szczątkowego PSL został Józef Niećko, a resztki partii połączyły się z komunistycznym Stronnictwem Ludowym w 1949 r. tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL).


Struktura i działaczeWedług informacji partii skupia 140 tysięcy członków, co czyni ją największą partią w Polsce. Ma rozbudowane struktury terenowe, obejmujące wszystkie województwa, 90% gmin i w około 35% wsi. Najwyższą władzą w PSL jest zwoływany co 4 lata Kongres, a między Kongresami - Rada Naczelna. Najwyższym organem wykonawczym jest Naczelny Komitet Wykonawczy.

Prezes: Waldemar Pawlak.
Przewodniczący Rady Naczelnej: Jarosław Kalinowski.
Przewodniczący klubu parlamentarnego: Waldemar Pawlak.
Inni politycy PSL: Franciszek Jerzy Stefaniuk, Marek Sawicki, Eugeniusz Kłopotek, Józef Zych.

Organizacją młodzieżową PSL jest Forum Młodych Ludowców, dawniej był nią Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW), który jednak całkowicie się usamodzielnił i stał się organizacją apolityczną.


Prezesi PSL

Posłowie na Sejm V kadencji

poseł, liczba głosów

Senatorowie V kadencji

Parlament Europejski

Pozostali deputowani PSL: Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk i Zdzisław Podkański zostali usunięci z szeregów partii w lipcu 2006 po przejściu do grupy UEN i założeniu PSL Piast.


Materiał z Wikipedia.pl