Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska (PO) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 19 stycznia 2001 r. (zarejestrowana 5 marca 2002 r. jako Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej) przez Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego z AWS i Donalda Tuska z Unii Wolności.

Powstała po przegranej Donalda Tuska w wyborach na przewodniczącego Unii Wolności (Tusk przegrał z Bronisławem Geremkiem). W jej szeregi wstąpiła część działaczy Unii Wolności i Akcji Wyborczej Solidarność oraz innych organizacji o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, demokratyczno-liberalnym oraz konserwatywno-liberalnym.


Dane podstawoweLider Donald Tusk

Data założenia 19 stycznia 2001

Adres siedziby ul. Władysława Andersa 21,
                            00-159 Warszawa

Ideologia polityczna konserwatywny liberalizm

Liczba członków ok. 30 000 (czerwiec 2006)

Członkostwo międzynarodowe Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna

Europejska Grupa Parlamentarna Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Młodzieżówka Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Barwy pomarańczowy, lazur

Obecni posłowie (%) 131 (28,5%)

Obecni senatorowie (%) 34 (34%)

Strona internetowa http://www.platforma.org/


Program polityczny


Program Platformy opiera się w dużej części na hasłach liberalizmu gospodarczego oraz demokracji. PO opowiada się oficjalnie za likwidacją etatyzmu i za częściowym ograniczeniem ingerencji państwa w gospodarkę; wysuwa propozycję wprowadzenia podatku liniowego. Platforma popiera wprowadzenie zasady wyborów większościowych z jednomandatowymi okręgami wyborczymi do Sejmu i likwidację Senatu.

Partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, zmianom w prawie dotyczącym przerywania ciąży, rejestracji związków homoseksualnych i legalizacji tzw. „narkotyków miękkich”.

PO postuluje natomiast: likwidację bądź łączenie jednostek organizacyjnych w administracji w celu ograniczenia kosztów (tzw. tanie państwo), szerszą współpracę gospodarczą z USA, nieznaczne uproszczenie i zmniejszenie podatków, prywatyzację niektórych przedsiębiorstw, zniesienie poboru do wojska i wprowadzenie armii zawodowej, wprowadzenie częściowej odpłatności za studia państwowe (z pozostawieniem państwowego systemu stypendialnego) oraz upublicznienie wszystkich teczek peerlowskich służb.


Historia PO


Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001 roku z inicjatywy Andrzeja Olechowskiego, Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego na fali sukcesu politycznego, jakim było uzyskanie przez Olechowskiego 19% głosów w wyborach prezydenckich w październiku 2000. Platforma miała stanowić całkowicie nowy ruch społeczny, oddolny i samorządowy, odcinający się od związków z dotychczasowymi partiami politycznymi.

Założyciele partii początkowo chcieli zarejestrować partię pod nazwą „Platforma Obywatelska”, jednak wyprzedził ich znany działacz polityczny Adam Słomka z Antyliberalnej Platformy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny, rejestrując w sądzie własną Platformę Obywatelską. Z tego powodu założyciele partii musieli dodać do nazwy człon „RP”.

Platformę zasilili z początku dawni działacze Unii Wolności o poglądach liberalnych, a także pojedyncze osoby z AWS oraz wielu niezwiązanych z dotychczasową polityką. Szerszy przypływ osób z AWS rozpoczął się po 18 marca 2001, gdy decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych z listy PO podjęło SKL. Po wyborach wielu działaczy Stronnictwa (w tym m.in. Jan Rokita) przystąpiło do budowania partii politycznej o nazwie Platforma Obywatelska. W maju i czerwcu 2001 odbyły się prawybory mające ustalić kolejność kandydatów na listach wyborczych - było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. PO była pierwszą partią w Polsce, która zdecydowała się na tego typu selekcję kandydatów (w ten sposób odpadli od partii tacy działacze jak np. Piotr Żak). Przy okazji kolejnych wyborów odstąpiono jednak od tej praktyki. Porozumienie o starcie z list PO podpisała również nieuczestnicząca w prawyborach Unia Polityki Realnej. Działacze UPR nie uzyskali jednak w wyborach ani jednego mandatu.

W kwietniu 2003 roku z szefostwa zrezygnował Maciej Płażyński. Nowym przewodniczącym został Donald Tusk.

Od września 2003 roku partia zanotowała znaczny wzrost notowań w sondażach, co po części tłumaczy się popularnością głównego śledczego Komisji Sejmowej ds. Rywina - reprezentanta PO Jana Rokity.

Struktura i działacze


Zgodnie ze statutem  władzami partii są władze klubu parlamentarnego PO. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce.
Przewodniczącym klubu parlamentarnego jest (od listopada 2005) Donald Tusk, wiceprzewodniczącymi - Zbigniew Chlebowski, Stefan Niesiołowski i Grzegorz Schetyna, sekretarzem - Grzegorz Dolniak

Oprócz trzech liderów-założycieli znanymi politykami Platformy są Janusz Lewandowski, Zyta Gilowska (po naciskach wystąpiła w maju 2005), Jan Rokita, Bronisław Komorowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz (przystąpiła w 2005 r.), Grzegorz Schetyna, Andrzej Halicki, Bogdan Zdrojewski, Zbigniew Chlebowski i Janusz Palikot

Organizacja młodzieżowa PO to Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Przewodniczący PO

Wiceprzewodniczący PO

Sekretarz generalny PO


Skarbnik PO


Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO


Posłowie na Sejm V kadencji

Poseł, liczba głosów

Senatorowie VI kadencji

Senator, okręg wyborczy


Posłowie do Parlamentu EuropejskiegoMateriał z Wikipedia.pl