Prawo i Sprawiedliwosc

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - określająca się jako prawicowa, partia polityczna zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 r. (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001 roku), założona na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości (VI 2000 - VII 2001). Działacze PiS wywodzą się w większości ze środowisk dawnej AWS (PC, SKL i ZChN) oraz ROP.


Dane podstawowe


Lider
Jarosław Kaczyński
Data założenia 13 czerwca 2001
Adres siedziby ul. Nowogrodzka 84/86
                            02-018 Warszawa
Ideologia polityczna konserwatyzm
Liczba członków ok. 12 000 (czerwiec 2006)
Członkostwo międzynarodowe brak
Europejska Grupa Parlamentarna Unia na rzecz Europy Narodów
Młodzieżówka Forum Młodych PiS
Barwy czerwień, lazur
Obecni posłowie (%) 155 (33%)
Obecni senatorowie (%) 50 (50 %)
Strona internetowa http://www.pis.org.pl/


Program polityczny i gospodarczy


PiS opowiada się za zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Postuluje zdecydowaną walkę z korupcją (inicjatywa utworzenia Urzędu Antykorupcyjnego, wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników) i usprawnienie działań instytucji państwowych. Partia popiera integrację z Unią Europejską na korzystnych dla Polski warunkach. PiS poparł także udział polskich żołnierzy w operacji w Iraku.

PiS zaprezentował całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej.

Partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, natychmiastowemu wycofaniu polskich wojsk z Iraku oraz legalizacji tzw. "narkotyków miękkich".

PiS postuluje natomiast: przywrócenie kary śmierci, utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych i średnich, bezpłatnej służby zdrowia oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych.

W kwestiach gospodarczych ma poglądy centrolewicowe. Opowiada się za gwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego obywatelom przez państwo i jego interwencjonizmem w ramach gospodarki rynkowej. PiS proponuje mi.in.: wprowadzenie dwóch stawek podatku PIT (18 i 32%), wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, kontynuowanie prywatyzacji z wyłączeniem kilkudziesięciu spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa. PiS sprzeciwia się cięciom w wydatkach socjalnych, a także proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytów na cele mieszkaniowe.


Struktura i działaczeW skład Komitetu Politycznego, stanowiącego ścisłe kierownictwo Partii, poza wyżej wymienionymi wchodzą: Wojciech Jasiński, Mariusz Kamiński, Stanisław Kostrzewski, Marcin Libicki, Kazimierz Marcinkiewicz, Zbigniew Wassermann.

Inni działacze PiS: Adam Bielan, Michał Kamiński, Marian Piłka, Konrad Szymański, Artur Zawisza, Zbigniew Ziobro.

Organizacją młodzieżową partii jest Forum Młodych PiS, którego przewodniczącym od 28 lutego 2005 jest Adam Hofman, który zastąpił Maksa Kraczkowskiego

Prezesi Prawa i Sprawiedliwości

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS

Posłowie na Sejm V kadencji

poseł, liczba głosów

Senatorowie VI kadencji

senator, okręg wyborczy

Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Materiał z Wikipedia.pl