Liga Polskich Rodzin

LPR - prawicowa partia polityczna powstała w kwietniu 2001 roku (zarejestrowana 30 maja 2001) która zjednoczyła szereg ugrupowań katolicko-narodowych, takich jak: Stronnictwo Narodowe, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie czy Przymierze dla Polski.

Organizacją młodzieżową która pomogła stworzyć LPR i z nią obecnie współpracuje jest Młodzież Wszechpolska (odtworzona 2 grudnia 1989 przez obecnego prezesa LPR - Romana Giertycha). Ze stronnictwem związany jest tygodnik Nowa Myśl Polska oraz miesięcznik Racja Polska.


Dane podstawowe

Lider     Roman Giertych

Data założenia 30 maja 2001

Adres siedziby ul. Hoża 9,
00-528 Warszawa

Ideologia polityczna Narodowa demokracja

Liczba członków ok. 14 000 (czerwiec 2006)

Europejska Grupa Parlamentarna Niepodległość i Demokracja

Młodzieżówka Młodzież Wszechpolska

Barwy biel, czerwień, lazur

Obecni posłowie (%) 29

Obecni senatorowie (%) 4 (4 %)

Strona internetowa http://www.lpr.pl

Program polityczny


Partia, ze swoim programem, nawiązuje do myśli przedwojennego obozu narodowo-demokratycznego i jego najbardziej znaczącego przedstawiciela Romana Dmowskiego.

W polityce zagranicznej, ugrupowanie postuluje poszerzanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją oraz państwami Unii Europejskiej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (któremu partia była przeciwna), opowiada się za współpracą w jej ramach ale na równych prawach i warunkach, sprzeciwia się dalszej integracji europejskiej oraz pomysłom federacyjnym, które według niej ograniczają suwerenność poszczególnych państw. Z tego powodu partia odrzuca przyjęcie wspólnej waluty Euro oraz jakiejkolwiek konstytucji europejskiej.

W sferze obyczajowej i kulturowej partia ma charakter konserwatywny, akcentując tradycję katolicką. Dlatego sprzeciwia się różnym postulatom głoszonym przez partie lewicowe i liberalne a do których należy m.in; legalizacja eutanazji, rejestracja związków homoseksualnych, legalizacja tzw. "narkotyków miękkich" oraz rozdział państwa od Kościoła. Opowiada się natomiast za całkowitym zakazem wykonywania aborcji tłumacząc to ochroną życia od momentu poczęcia.

Program gospodarczy ugrupowania ma charakter socjalny i protekcjonistyczny; skupia się na ochronie rynku polskiego, szczególnie przed udziałem zagranicznego kapitału oraz wykupem polskiej ziemi przez cudzoziemców. Popiera częściową prywatyzację dokonywaną przez polski kapitał, podkreślając zachowanie przez państwo kontroli nad strategicznymi dziedzinami gospodarki. Partia postuluje również tworzenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych.

Stronnictwo jest przeciwne zniesieniu poboru do wojska i wprowadzeniu armii zawodowej. Nie popiera rozwiązania Senatu i likwidacji powiatów. Akcentuje natomiast konieczność zwiększenia uprawnień samorządów szczególnie gminy, widząc w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie narodowej tożsamości i suwerenności.

LPR postuluje również: wprowadzenie kary śmierci dla osób mordujących dzieci poniżej 15 roku życia z podłożem seksualnym, utrzymanie finansowanej ze środków publicznych edukacji i służby zdrowia, upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb oraz natychmiastowe wycofanie polskich wojsk z Iraku.


Struktura i działaczePosłowie na Sejm V kadencji

poseł, liczba głosów


Senatorowie VI kadencji

Senator, okręg wyborczy

LPR w Parlamencie Europejskim


Posłowie

Byli posłowie

Działalność

Europosłowie Ligi Polskich Rodzin, oprócz bieżącej działalności, podejmują również inicjatywy, które są szeroko komentowane w kuluarach PE i przez niektórych uważane są za kontrowersyjne. Do takich inicjatyw można zaliczyć:

 

Materiał z Wikipedia.pl