Partia Demokratyczna - demokraci.pl


Partia Demokratyczna
– polska partia polityczna o charakterze centrowym, demokratycznym, socjalliberalnym powstała z przekształcenia Unii Wolności, założona 7 maja 2005 na kongresie założycielskim w Warszawie pod nazwą Partia Demokratyczna – demokraci.pl. Inicjatywa polityczna zmierzająca do powołania PD została ogłoszona 27 lutego 2005. W jej szeregi wstąpili poza byłymi działaczami Unii Wolności byli członkowie SLD m.in. Jerzy Hausner.


Dane podstawowe


Lider Janusz Onyszkiewicz
Data założenia 7 maja 2005
Adres siedziby ul. Marszałkowska 77/79,
                            00-683 Warszawa
Ideologia polityczna socjalliberalizm
Liczba członków ok. 10 000 (2005)
Europejska Grupa Parlamentarna ALDE
Młodzieżówka brak
Barwy pomarańczowy
Obecni posłowie (%) brak
Obecni senatorowie (%) brak
Strona internetowa http://www.demokraci.pl


Program polityczny Partii Demokratycznej


Partia Demokratyczna opowiada się za wizją państwa, które chce zabezpieczać równy dostęp do wiedzy, dbać o spójność społeczną, gwarantować bezpieczeństwo obywatela oraz wolność działań gospodarczych przy respektowaniu praw pracowniczych.

Do jej postulatów należy:

PD postuluje także liberalizację przepisów dotyczących aborcji, wprowadzenie rejestrowanych związków homoseksualnych, wprowadzenie częściowej odpłatności za studia państwowe i usługi medyczne w placówkach publicznych, rozdział państwa od kościołów.

Partia sprzeciwia się natomiast likwidacji powiatów i rozwiązaniu Senatu, legalizacji eutanazji, przywróceniu kary śmierci, wycofaniu polskich wojsk z Iraku, zniesieniu poboru do wojska i wprowadzeniu armii zawodowej, legalizacji tzw. "narkotyków miękkich".


Struktura i działaczeStruktura

Władze krajowe partii składają się z Zarządu Krajowego, Rady Politycznej oraz Rady Krajowej. Lokalnymi jednostkami organizacyjnymi, które grupują członków i umożliwiają im działanie w ramach partii, są koła, wchodzące następnie w skład regionów. Zarządy wszystkich ciał są wybierane w sposób demokratyczny przez wszystkich członków (w przypadku kół), bądź też ich delegatów (w przypadku regionów bądź stopnia krajowego). Władze krajowe partii wybierane są na kongresie krajowym (I, założycielski, odbył się 7-8.V.2005 roku, II - 4.III.2006 roku).

Zarząd Partii


Członkowie Partii Demokratycznej w Parlamencie Europejskim


Przewodniczący Regionów Partii Demokratycznej


Z powodu rozłamu w partii kilka regionów nie ma obecnie przewodniczących, lub ma do czasu zwołania zjazdów regionalnych przewodniczących tymczasowych.


Materiał z Wikipedia.pl