Wybory Samorządowe 2006

Za około niecałe 2 miesiące odbędą się wybory do organów samorządu terytorialnego. Do urn pójdziemy 12 listopada w godz. 6-20, a w przypadku drugiej tury w wyborach bezpośrednich (prezydent, burmistrz, wójt) 26 listopada.

Wybierzemy ponad 46,7 tysiąca radnych do rad gmin (miast), powiatów, sejmików, a w przypadku Warszawy (także dzielnic). W tej liczbie aż 68,97% to radni w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, przyznanie numerów list odbędzie się:

Oficjalna, bezpłatna kampania w mediach publicznych rozpocznie się 28 pazdziernika, a zakończy wraz z początkiem ciszy wyborczej, 10 listopada o godz. 24.

Najwięcej stanowisk zostanie obsadzonych w regionach największych według powierzchni: w województwie mazowieckim wybranych zostanie 13,13% (820 mieszkańców na mandat) radnych z ogólnej liczby 46,7 tys., natomiast w woj. wielkopolskim 9,09% (788). Dla porównania: w woj. śląskim 6,98% w skali kraju; oznacza to, że na jedno stanowisko przypada 1421 mieszkańców.

Podstawą prawną tegorocznych wyborów, nie licząc konstytucji, są trzy ustawy: o samorządzie gminnym (z 8 marca 1990 r.), o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (z 20 czerwca 2002 r.) oraz ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (z 16 lipca 1998 r.).

Komitety muszą do soboty, 23 września zawiadomić PKW lub właściwego komisarza o zamiarze udziału w wyborach.